Actualizar preferencias cookies

Identificarse

INICIO DE SESIÓN

Usuario
Password *
Recordarme
SAE Cataluña

Fuerza, equilibrio, valor y responsabilidad

Documentos CataluñaCataluña - Autonómica

- Publico

II_ACORD_DE_LA_MESA_ ECTORIAL_DE_NEGOCIACIÓ_DE_ SANITAT_ OBRE_ LES_CONDICIONS_DE_TREBALL_DEL_PERSONAL_ESTATUTARI_ DE_L’INSTITUT_CATALÀ_DE_LA_SALUT

Descripción

Aquest Acord és d’aplicació, amb caràcter general, al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, adscrit a centres propis o a centres gestionats per entitats alienes.

Documento

Ver documento

Cataluña - Autonómica

- Publico

LEY 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Cataluña.

Descripción

El objeto de la presente ley es facilitar y promover la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar del personal al servicio de las administraciones públicas de
Cataluña.

Documento

Ver documento

Cataluña - Autonómica

- Publico

II CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Descripción

Les normes contingudes en el present Conveni regulen les relacions entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i els/les treballadors/es assenyalats en l'article següent. Amb caràcter supletori s'aplicarà l’Estatut dels treballadors i la resta de disposicions d’aplicació.

Documento

Ver documento

Cataluña - Autonómica

- Publico

IX Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017

Descripción

Aquest Conveni col·lectiu s'aplica als centres que a continuació es detallen que estiguin compresos en l'àmbit territorial a què fa referència l'article 2: Tots els establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisi clínics, sempre i quan el centre no pertany a la xarxa hospitalària d'utilització pública de Catalunya. Centres sociosanitaris i centres de salut mental que no acreditin uns ingressos habituals i continuats superiors al 50% de la seva facturació provinents de l'activitat concertada i/o contractada amb el CatSalut. Residències de tercera edat en què la seva activitat sigui fonamentalment sanitària.

Documento

Ver documento

Cataluña - Autonómica

- Publico

Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de malalts i accidentats en ambulància

Descripción

Les disposicions del present Conveni seran d’aplicació als/les treballadors/es i empreses, dedicades al transport sanitari.
El present Conveni serà d’aplicació a tots els treballadors/as que desenvolupen els seus serveis en les empreses indicades anteriorment, qualsevol que sigui la seva categoria professional, amb la única excepció dels alts càrrecs a què es refereix l’article 2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de Març.
Ambdues parts expressament manifesten la seva intenció de no pactar acords en àmbits inferiors al d’aquest
conveni.

Documento

Ver documento

1

2 3 4

Próximos Eventos


< Julio 2024 >
LunMarMieJue VieSabDom
       
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

* Haz click en el día del evento para más información.

Servicios


Síguenos en


Facebook Youtube Instagram
Twitter Telegram Whatsapp Tik-tok